Współpracujemy z:

„Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu” - Jan Paweł II

Oferta / opłaty

Zapisy do Przedszkola są prowadzone przez cały rok w miarę wolnych miejsc.

Czesne: jest opłatą miesięczną i w roku przedszkolnym 2018/2019 wynosi 410zł. W przypadku zapisu rodzeństwa, wysokość czesnego jest ustalana indywidualnie.

Czesne na Rok Szkolny 2019/2020 wynosi również 410zł miesięcznie.

W ramach czesnego oferujemy:

 • opiekę nad Dzieckiem w godzinach od 7.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku
 • realizację podstawy programowej MEN
 • zajęcia plastyczne, gimnastyczne i edukacyjne
 • gimnastykę korekcyjną
 • rytmikę
 • wycieczki i spotkania okolicznościowe
 • indywidualne zajęcia z logopedą
 • religię
 • audycje muzyczne
 • teatrzyki
 • korzystanie z pięknego, dużego przedszkolnego ogrodu
 • konsultacje psychologa
 • konsultacje logopedy

 

Dla chętnych, za dodatkową opłatą, są prowadzone następujące zajęcia dodatkowe:

 • język angielski (dwa razy w tygodniu)
 • taniec (raz w tygodniu)
 • fizjoterapia
 • balet

 

Istnieje możliwość wykupienia pełnego dziennego wyżywienia: śniadania – 2,5 zł, II śniadania (owoce) – 1 zł, obiadu – 9 zł oraz podwieczorku – 2 zł.

W przypadku niekorzystania przez Dziecko z danego posiłku, nie nalicza się kwoty za wyżywienie.